zondag 26 mei 2013

Woensdag 29 mei, 13.30 in het Bibit theater van de TongTong Fair: aandacht voor Nieuw-Guinea literatuur! Presentatie: Nancy Jouwe. Ik ga voorlezen uit mijn boek... Zie:
http://tongtongfair.nl/gesproken-woord-2/djam-boekoe-boekenuur/

woensdag 1 mei 2013

Ons nieuwe koninkrijk is één dag oud…. Vandaag precies 50 jaar geleden, nog vóór de geboorte van onze koning, werd Nieuw-Guinea door de UNTEA (een tijdelijk bestuur van de VN) overgedragen aan Indonesië. De VN hadden er gedurende een interim periode van 7 maanden toezicht gehouden nadat Nederland op 1 oktober 1962 afstand had gedaan van haar laatste kolonie. (Zie dit BLOG van 15 oktober 2012.) De laatste, zwarte bladzijde van onze Indisch-koloniale geschiedenis.

De Papoeas’s zouden volgens het ‘plan Bunker’ in 1969 mogen kiezen voor onafhankelijkheid of definitieve aansluiting bij Indonesië. Deze afspraak werd voorspelbaar niet nagekomen: de Act of free choice werd in 1969 met medeweten en steun van de Nederlandse regering, onder het ‘controlerende’ oog van de VN, zodanig gemanipuleerd dat de Papoea’s geen enkele kans hadden om voor onafhankelijkheid te kiezen. Het werd een  ‘Act of no choice’.

In opdracht van de Nederlandse regering (het politiek geweten knaagde?) werd in 2005 door P.J. Drooglever een rapport geschreven: Een daad van vrije keuze (uitgeverij Boom). Een onafhankelijke  minutieuze studie van de uitwerking van het Plan Bunker. Een titel met cynische bijklank, want de conclusies lieten niets heel van het beoogde concept van de  Act of free choice. Zie bv. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/654466/2005/11/16/Geschiedschrijver-ontmaskert-Daad-van-Vrije-Keuze.dhtml

Met de conclusies van Drooglever is op politiek niveau niets gedaan.

De Papoea’s zélf hebben zich nooit neergelegd bij de overdracht en de Act of no choice. Er zijn verschillende kleinere en grotere vrijheidsbewegingen ontstaan, waarvan de OPM (Organisasi Papua Mederdeka) de oudste is.

Er zullen vandaag demonstraties plaats vinden in West-Papua en elders. Misschien ook wel in ons nieuwe koninkrijk. Of ze de pers halen …?

Blijf op de hoogte bv. via een van de vele Papua-sites: