maandag 1 oktober 2012

Vandaag was het 50 jaar geleden dat Nederland Nieuw-Guinea, haar laatste kolonie, afstond aan (een tijdelijk bestuur van) de Verenigde Naties, die het 1 mei 1963 zouden overdragen aan Indonesië.

Vandaag was ook de onthulling van het papoeamonument in het herinneringscentrum Bronbeek te Arnhem. Ter nagedachtenis van de gesneuvelde Papoea's (1942-1962) in de Tweede Wereldoorlog en in de strijd tegen de Indonesische infiltranten.

woensdag 15 augustus 2012


Het plan Bunker

Op 15 augustus 1962, vandaag precies 50 jaar geleden, tekende De Nederlandse regering onder zware druk van de Verenigde Staten het akkoord volgens het ‘Plan Bunker’. Daarin werd de overdracht vastgelegd van Nieuw-Guinea  aan de Verenigde Naties (per 1 okt 1962) die het vervolgens op 1 mei 1963 aan Indonesië zouden overdragen. In 1969 zouden de Papoea’s mogen kiezen of zij onafhankelijkheid wensten of bij Indonesië wilden blijven - een ‘vrije’ keuze die, zoals bekend, nimmer heeft plaats gevonden.

Die avond richtte premier Jan de Quay zich via een radiotoespraak voor het laatst tot de Papoea’s. In zijn gemeend hoopvolle bewoordingen verbergt zich de onmacht - en kiemt het latere verraad.

De toespraak kun je hier downloaden (klik erop en klik daarna op de tab <download>):
https://www.dropbox.com/s/uevvkv2elovj7sv/Toespraak%20De%20Quay.MP3

Voor meer informatie: google "Plan Bunker Nieuw-Guinea"

en klik bv ook:

Herziening VN-besluit

donderdag 26 april 2012

Op de presentatie van Hollandia Blues (in boekhandel Van Stockum,12 april 2012) gaf
Edy Seriese. directeur van de Indisch Wetenschappelijk Instituut en projectleider van de Stichting Indische Cultuur, haar visie op het boek. Zie:

https://www.dropbox.com/s/pnfz5i0gta8w656/Bengelen.pdf

vrijdag 6 april 2012

Nieuw-Guinea Raad 2012

Op 1 december 1961 werd door de toenmalige Nieuw-Guinea Raad de onafhankelijkheid van Papoea uitgeroepen. Daar is het helaas nooit van gekomen... Een klein jaar later - nu dus 50 jaar geleden - werd Nieuw-Guinea volgens het Plan Bunker overgedragen aan de Verenigde Naties, die het een half jaar later overdroegen aan Indonesië. De beloofde Act of free choice (1969) werd een "Act of no choice", Papoea werd een provincie van Indonesië.
Het streven naar onafhankelijkheid is echter altijd overeind gebleven. Op 5 april jl (!) werd de Nieuw-Guinea Raad heropgericht en vond in Nieuwspoort in Den Haag de eerste Nederlandse ILWP (International Lawyers for West Papua) conferentie plaats. Zie verder http://www.tanahku.west-papua.nl/.

dinsdag 13 maart 2012

Presentatie Hollandia Blues

De presentatie van het boek vindt plaats op 12 april a.s., 18 u. in boekhandel Van Stockum, Herengracht 60, Den Haag.
De website www.hollandiablues.nl is in constructie!